SUBSIDIES VOOR DUURZAAM WOON-WERKVERKEER VIA HET PENDELFONDS
Inhoud


Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. Het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer moet dalen. En het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet stijgen. Op 16 januari 2017 werd de 10de projectoproep gelanceerd. De Vlaamse overheid wil de financiële middelen van het Pendelfonds zo efficiënt mogelijk besteden. Daarom kunnen subsidieaanvragen uitsluitend worden ingediend in steden en gemeenten die deel uitmaken van een door de minister afgebakend filegevoelig gebied. Het is nog niet bekend wanneer de volgende projectoproep van start gaat.

Voorwaarden


Wie kan een projectaanvraag indienen?
  • Bedrijven of bedrijvengroepen.
  • Lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner.
  • Andere private organisaties (of groepen van private organisaties).
De indieners moeten voldoen aan volgende voorwaarden: Voor welke projecten?
Op pendelfonds.be staat een lijst van projecten die voor subsidie in aanmerking komen.

Procedure


De procedure voor de subsidieaanvraag van het Pendelfonds 2017 bestond uit volgende stappen.
  1. Online een dossiernummer aanvragen.
  2. Binnen 2 weken contact opnemen met het Provinciaal Mobiliteitspunt in uw provincie om inloggegevens te krijgen voor het aanvraagformulier.
  3. Binnen de maand het aanvraagformulier voorlopig invullen. Het Provinciaal Mobiliteitspunt geeft hierbij advies en informatie, alsook bij de verdere samenstelling van het dossier.
  4. Het Provinciaal Mobiliteitspunt berekent het potentieel aan 'modale verschuiving'. Op basis van die potentieelberekening kunt u het aanvraagformulier vervolledigen en definitief invullen.
  5. Binnen de 2 weken nadat u de potentieelberekening hebt gekregen, moet u het aanvraagformulier definitief online indienen, samen met de bijbehorende bijlagen.
De minister van Mobiliteit besliste over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie: projecten Pendelfonds 2017.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de subsidie:
  • hangt af van de duur van het project, dat maximaal vier jaar kan lopen
  • is maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn (met een maximum van 200.000 euro).

Links


Pendelfonds - Wat is het pendelfonds?

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen
Provinciaal Mobiliteitspunt Limburg - Mobidesk Limburg
Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen
Provinciaal Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant
Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest