SUBSIDIES VOOR DUURZAAM WOON-WERKVERKEER VIA HET PENDELFONDS
Inhoud


Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. Het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer moet dalen. En het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet stijgen. Op 16 januari 2017 werd de 10de projectoproep gelanceerd. De Vlaamse overheid wil de financiële middelen van het Pendelfonds zo efficiënt mogelijk besteden. Daarom kunnen subsidieaanvragen uitsluitend worden ingediend in steden en gemeenten die deel uitmaken van een door de minister afgebakend filegevoelig gebied.

Voorwaarden


Wie kan een projectaanvraag indienen?
  • Bedrijven of bedrijvengroepen.
  • Lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner.
  • Andere private organisaties (of groepen van private organisaties).
De indieners moeten voldoen aan volgende voorwaarden: Voor welke projecten?
Op pendelfonds.be staat een lijst van projecten die voor subsidie in aanmerking komen.

Procedure


De procedure voor de subsidieaanvraag van het Pendelfonds bestaat uit 5 stappen.
  1. U kon tot en met 13 februari 2017 online een dossiernummer aanvragen.
  2. Neem dan binnen de twee weken contact op met het Provinciaal Mobiliteitspunt in uw provincie. Binnen de 5 werkdagen zal het Provinciaal Mobiliteitspunt u inloggegevens sturen waarmee u het aanvraagformulier online kunt invullen.
  3. Vul het aanvraagformulier voorlopig in, uiterlijk een maand nadat u uw inloggegevens hebt ontvangen. Het Provinciaal Mobiliteitspunt kan u daarbij met advies en informatie bijstaan, alsook bij de verdere samenstelling van uw dossier.
  4. Vervolgens zal het Provinciaal Mobiliteitspunt het potentieel aan 'modale verschuiving' berekenen. U krijgt binnen de twee weken een potentieelberekening. Op basisdaarvan kunt u het aanvraagformulier vervolledigen en definitief invullen.
  5. Binnen de 2 weken nadat u de potentieelberekening hebt gekregen en uiterlijk op 1 mei 2017 om 19 uur, moet u het aanvraagformulier definitief online indienen, samen met de bijhorende bijlagen.
De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de subsidie:
  • hangt af van de duur van het project, dat maximaal vier jaar kan lopen
  • is maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn (met een maximum van 200.000 euro).

Links


Pendelfonds - Wat is het pendelfonds?

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen
Provinciaal Mobiliteitspunt Limburg - Mobidesk Limburg
Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen
Provinciaal Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant
Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest