BEMIDDELAAR GROOTSCHALIGE VLAAMSE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
Inhoud


Bij de voorbereiding, de beslissing en de uitvoering van grote infrastructuurwerken kunnen bewoners een beroep doen op de Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten. Deze bemiddelaar luistert naar de overheid en de bewoners, analyseert mogelijke problemen en probeert door onderhandeling een oplossing te vinden en beide partijen met elkaar te verzoenen. De bemiddelaar heeft volgende functies:
 • aanspreekpunt voor de bewoners, wat onder meer inhoudt:
  • contact houden met de bewoners, luisteren naar de vragen en bekommernissen van eigenaars, huurders en pachters
  • een vinger aan de pols houden bij de betrokken instanties
  • bevolking en lokale overheden correct en tijdig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen
 • opmaak van een Sociaal Begeleidingsplan en opvolging van de uitvoering ervan.
  Dit plan bevat maatregelen en concrete plannen voor de bewoners, maar ook voor specifieke groepen zoals KMO's en landbouwers.
  Zo voorziet het Sociaal Begeleidingsplan in:
  • goede communicatie met de bewoners
  • begeleiding bij onteigeningen
  • hulp bij het zoeken naar een andere woning of uitbating.

Voorwaarden


U kunt een beroep doen op de bemiddelaar in geval van:
 • onteigening of vrijwillige verkoop bij grootschalige infrastructuurwerken
 • de zoektocht naar een nieuwe woning of locatie voor uw bedrijf bij grootschalige infrastructuurwerken.
Momenteel treedt de bemiddelaar onder meer op bij de
 • de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone
 • de uitbreiding en ontwikkeling van de Antwerpse haven
 • de missing link N60 (Ronse - Kluisbergen - Maarkedal)
 • deze projecten van De Lijn: Brabantnet, Brabo 2 Masterplan Antwerpen, Spartacus Lijn 1
 • heraanleg van de Brusselse Ring (in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer).

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest