TOELATING OM BIJ EEN EVENEMENT AF TE WIJKEN VAN HET GELUIDSNIVEAU
Inhoud


Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen worden aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden


Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Links


Help ze niet naar de tuut

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke