SUBSIDIE VOOR EEN KMO-HAALBAARHEIDSSTUDIE
Inhoud


Een kmo-haalbaarheidsstudie levert u onderbouwde inzichten op over de mogelijkheid en de haalbaarheid van een bepaalde innovatie. Sinds 1 april 2016 kunt u geen kmo-haalbaarheidsstudieĀ met starterspakket meer indienen. Voor soortgelijke steun kunt u een beroep doen op de kmo-groeisubsidie.

Voorwaarden


Wie?

Uw kmo moet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.

Welk project?

Een kmo-haalbaarheidsstudie is een studie van beperkte omvang waarmee u nagaat of en hoe een innovatie het best gerealiseerd kan worden. 'Innovatie' is te interpreteren als 'een vernieuwing voor de kmo met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'. Met het resultaat van de studie kan uw kmo een verantwoorde beslissing nemen over de beoogde innovatie en het daarbij horende innovatietraject. Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten, van technologische en niet-technologische aard, die substantieel bijdragen aan een onderbouwde definitie van dat vervolg-innovatietraject, komen in principe in aanmerking voor steun.

Procedure


U kunt uw projectaanvraag beschrijven in de aanvraagtemplate voor een kmo-innovatieproject. U mag uw aanvraag in het Engels of het Nederlands opstellen. U kunt uw aanvraag per post opsturen. Een kmo-haalbaarheidsstudie duurt maximaal 12 maanden. Per kalenderjaar kan elke kmo gesteund worden voor 2 kmo-haalbaarheidsstudies.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie wordt berekend op basis van de aanvaardbare kosten.
  • Het basissteunpercentage bedraagt 50%.
  • De steun bedraagt maximaal 25.000 euro.
  • De begroting bedraagt minimaal 10.000 euro.
Onder bepaalde voorwaarden kan het plafond verhoogd worden tot 50.000 euro.

Links


Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor een kmo-innovatieproject
Subsidiedatabank voor ondernemingen