ERKENNING EN VERGUNNING VAN EEN RADIO-OMROEP
Inhoud


Om te mogen uitzenden moeten particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning en een zendvergunning hebben.

Procedure


  1. De erkenning wordt gegeven door de Vlaamse Regering:
    • Aanvraagdossiers voor een erkenning kunnen enkel worden ingediend nadat in het Belgisch Staatsblad een oproep is verschenen waarin onder andere de locatie en de geografische coƶrdinaten worden vermeld.
    • Zolang er in het Belgisch Staatsblad geen oproep is verschenen, is het niet mogelijk om kandidatuurdossiers hiertoe in te dienen.
  2. De zendvergunning wordt toegekend door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM):
    • De zendvergunning bevat een aantal technische parameters zoals het type uitzendtoestel, de hoogte van de antenne, het maximaal vermogen waarmee mag worden uitgezonden, de lengte van de kabel en de precieze opstellingsplaats van de zendinstallatie.
Contacteer de VRM via de website: gebruik het contactformulier onder 'Contact/Meldpunt' en kies voor 'Vragen m.b.t. het aanbieden van radio-/televisie-uitzendingen'.

Links


Vlaamse Regulator voor de Media - Mediaregelgeving

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kennisgeving voor uitzending door een televisie-omroep