ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN SPORTFEDERATIES EN ORGANISATIES VOOR SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING
Inhoud


Sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kunnen zich laten erkennen en komen dan in aanmerking voor subsidies van Sport Vlaanderen.

Voorwaarden


Om als sportfederatie erkend te worden, moet een sportfederatie sportclubs hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en wel in ten minste vier Vlaamse provincies. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt hier gelijkgesteld met een provincie. De sportfederatie moet ook haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Verdere voorwaarden voor subsidiëring en erkenning vindt u in het decreet sportfederaties.

Regelgeving


Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

Links


Erkenning en subsidiëring van sportfederaties en organisaties sportieve vrijetijdsbesteding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest