ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN SPORTFEDERATIES EN ORGANISATIES VOOR SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING
Inhoud


Sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kunnen zich laten erkennen en komen dan in aanmerking voor subsidies van Sport Vlaanderen.

Voorwaarden


Om als sportfederatie erkend te worden, moet een sportfederatie sportclubs hebben in het Nederlandse taalgebied of het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad, en wel in ten minste 4 Vlaamse provincies. Het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad wordt hier gelijkgesteld met een provincie. De sportfederatie moet ook haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad. Verdere voorwaarden voor subsidiëring en erkenning vindt u in het decreet sportfederaties.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest