WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES
Inhoud


Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen van de afdeling Cultureel Erfgoed via het Cultureel-Erfgoeddecreet. Elk jaar kan een andere deelsector een aanvraag indienen voor een beleidsperiode van 5 jaar.

Voorwaarden


Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:
 • landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
 • landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur
 • collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties
  • erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau
  • erkende culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
  • erkende Nederlandstalige culturele archiefinstellingen gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die de Nederlandstalige aanwezigheid in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad documenteren
 • samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties
 • periodieke cultureel-erfgoedpublicaties
 • de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
 • de beheerder van Archiefbank Vlaanderen
 • een steunpunt voor cultureel erfgoed
De Vlaamse Regering kan voor een expertise slechts één landelijke cultureel-erfgoedorganisatie of een museum ingedeeld bij het Vlaamse niveau of een culturele archiefinstelling ingedeeld bij het Vlaamse niveau subsidiëren.

Procedure


De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag van toepassing is.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet

Links


Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Cultureel Erfgoed

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector