AFHALEN GEVONDEN VOORWERPEN
Inhoud


Als u een persoonlijk voorwerp (fiets, sleutels, GSM,…) verloren bent, doet u hiervan aangifte bij de politie. Bijkomende info vindt u terug op police on web. U kunt hierop ook een aangifte doen via het e-loket.

Voorwaarden


Er moet aangifte bij de politie gedaan zijn bij verlies van een persoonlijk voorwerp.

Wat Meebrengen


Wanneer u uw fiets of verloren voorwerp komt ophalen, dan moet u ook het proces-verbaal van aangifte bij de politie meebrengen met vermelding van merk, kleur en bijzondere kenmerken.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid
Federale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke