VRIJSTELLING VAN DE HEFFING OP DE WATERVERONTREINIGING
Inhoud


Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling van deze heffing krijgen. Ook grootverbruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van die heffing krijgen.

Voorwaarden


Zuiveringsinstallatie

Als gezin (of als grootverbruiker met gezinsgebruik) krijgt u een volledige vrijstelling als u uw afvalwater correct zuivert met een eigen individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Hebt u een eigen waterwinning én ook een drinkwateraansluiting? Dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen bij uw drinkwatermaatschappij. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Sociaal tarief

U betaalt slechts 20% van de heffing (gedeeltelijke vrijstelling), als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën: Gaat uw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan komt u niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kunt u wel een compensatie aanvragen. De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen). Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Procedure


In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van uw situatie. De VMM stuurt u in geval van een sociaal tarief een heffingsbiljet voor 20% van de heffing toe. Bij een volledige vrijstelling ontvangt u geen heffingsbiljet. Komt u in aanmerking voor een vrijstelling of een compensatie en werd die niet correct toegepast? Dan moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Op de website van de VMM vindt u wanneer, naar wie en hoe u zo'n aanvraag moet opsturen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Informatie over de berekening van de vrijstelling of compensatie vindt u op de website van de VMM.

Links


VMM - Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Heffingen - Kleinverbruikers
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Gent
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Herentals
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Leuven
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Mechelen
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Oostende

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning