JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING VOOR PERSONENWAGENS EN AANVERWANTE VOERTUIGEN
Inhoud


Vanaf het moment dat u een nieuw of tweedehandsvoertuig op uw naam inschrijft bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u jaarlijks een verkeersbelasting betalen. Die jaarlijkse verkeersbelasting wordt in het Vlaamse gewest geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden


De belasting wordt geheven op motorvoertuigen die dienen voor het vervoer van personen of goederen over de weg.

Procedure


Wanneer u een voertuig op uw naam inschrijft, bent u de belastingplichtige en moet u de verkeersbelasting betalen.
  • Nadat u een personenwagen (of aanverwant voertuig zoals een minibus of motorfiets) hebt ingeschreven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), brengt de DIV de Vlaamse Belastingdienst automatisch op de hoogte van uw inschrijving.
  • De Vlaamse Belastingdienst stuurt u vervolgens een aanslagbiljet met een overschrijvingsformulier.
  • U betaalt de verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw voertuig hebt ingeschreven.
U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet inzake verkeersbelasting zolang uw voertuig is ingeschreven.

Schrapping nummerplaat

Zodra u uw nummerplaat laat schrappen moet u geen verkeersbelasting meer betalen. Het schrappen van uw voertuig kan heel eenvoudig door uw nummerplaat terug te sturen naar de Dienst Inschrijving Voertuigen:
  • Wanneer u een nieuwe nummerplaat hebt gekregen kunt u uw oude nummerplaat kosteloos terugsturen met de enveloppe waarmee u de nieuwe nummerplaat hebt ontvangen.
  • U kunt de nummerplaat ook inleveren bij een postkantoor. De schrapping gaat nog op dezelfde dag in. De postbediende geeft u een afschrift van het bewijs van schrapping.
Let op: U moet steeds uw oude nummerplaat terugsturen, ook al hebt u een nieuwe nummerplaat ontvangen. Anders blijft de verkeersbelasting erop verschuldigd. De status van uw dossier kunt u zelf opvolgen via het digitaal loket.

Bedrag


Het bedrag van de verkeersbelasting wordt berekend op basis van o.a. het vermogen (kW - kilowatt) van het voertuig. Bij een aantal categorieën van voertuigen zijn er forfaitaire bedragen. Het bedrag van de verkeersbelasting wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. U kunt uw verkeersbelastingen berekenen met de online simulator of met de simulatie-app.

Links


Jaarlijkse verkeersbelasting

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap en oorlogsinvaliden