SUBSIDIE VOOR ZORGBOERDERIJEN
Inhoud


Zorgboerderijen zijn boerderijen waar zorgbehoevenden op bepaalde dagen kunnen meedraaien op het landbouwbedrijf. Ze kunnen er werken in hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden, wat geborgenheid en arbeidsvreugde biedt. Zorgbehoevenden zijn bijvoorbeeld:
 • psychische patiĆ«nten
 • mensen met een mentale of fysieke handicap
 • probleemleerlingen.
De zorgbehoevenden worden ook altijd begeleid door een erkende welzijnsvoorziening. Het landbouwbedrijf en de welzijnsvoorziening maken duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop de mensen in het bedrijf meewerken en of ze al dan niet aan de gezinsmaaltijden deelnemen. Zorgboerderijen kunnen steun van de Vlaamse overheid krijgen ter compensatie van de economische minproductiviteit tijdens de uren dat de zorgbehoevenden op het bedrijf aanwezig zijn.

Voorwaarden


Alleen opvang overdag komt in aanmerking voor subsidie.
 • Een dag is een periode van minstens 6 uur overdag.
 • Een halve dag is een periode van minstens 3 uur overdag.
Om van de subsidie gebruik te kunnen maken, moet de land- of tuinbouwer een overeenkomst afsluiten met een voorziening. Dat wordt de zorgboerderijovereenkomst genoemd. De subsidie is bestemd voor land- en tuinbouwers die aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
 • Een minimumbedrijfsomvang. Die wordt uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat per bedrijfsleider en bedraagt ten minste 30.000 euro per bedrijfsleider afkomstig uit land- en tuinbouwactiviteiten en uit land- en tuinbouwverbredingsactiviteiten op het land- en tuinbouwbedrijf. Daarbij mogen de vermelde verbredingsactiviteiten maximaal 50% bedragen van het totale bruto bedrijfsresultaat van het bedrijf.
 • De aanvrager haalt op jaarbasis minder dan 18.000 euro beroepsinkomen uit andere niet-landbouwgerelateerde -beroepsactiviteiten of activiteiten buiten de vennootschap.

Procedure


Registreren als zorgboerderij

Land- en of tuinbouwers die zich willen laten registreren als zorgboerderij kunnen een 'aanvraag aanmelding zorgboerderij' indienen via het e-loket Landbouw en Visserij.

Zorgboerderijovereenkomst

Ook de zorgboerderijovereenkomst die wordt afgesloten tussen de zorgboer en de voorziening, moet worden ingediend via het e-loket met een 'aanvraag overeenkomst zorgboerderij'. Op het e-loket moet de overeenkomst alleen maar ingediend worden door de landbouwer en de voorziening. Wie dat wil, kan eventuele engagementen tussen de zorgvrager en de land- of tuinbouwer of de voorziening als bijlage bij de overeenkomst opladen op het e-loket. Alleen een land- of tuinbouwer kan de zorgboerderijovereenkomst op het e-loket opstarten. Daarna kan de overeenkomst verder worden aangevuld door de geselecteerde voorziening. Ten slotte moet zowel de land- of tuinbouwer als de voorziening de overeenkomst via het e-loket indienen.

Aanwezigheden bijhouden

De land- of tuinbouwer en de voorziening kunnen de aanwezigheden van de zorgvrager(s) bijhouden via het e-loket. Daarvoor moet ofwel de land- of tuinbouwer ofwel de voorziening een 'aanvraag aanwezigheden zorgboerderij - kwartaal X - jaar Y' aanmaken. De aanwezigheden moeten gedurende een kwartaal worden bijgehouden, en kunnen pas na afloop van het kwartaal of na afloop van de overeenkomst via het e-loket worden ingediend. Ook hier moeten zowel de land- of tuinbouwer als de voorziening de aanwezigheden elektronisch ondertekenen. Aanwezigheden kunnen pas aangemeld worden vanaf de dag dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en op het e-loket is ingediend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


 • Als de landbouwer of medewerker zelf instaat voor de zorg en activering van de zorgvrager, dan bedraagt de subsidie:
  20 euro per halve dag (40 euro per dag) per zorgvoorziener.
 • Als de landbouwer alleen maar de bedrijfsinfrastructuur ter beschikking stelt (groepsopvang), dan bedraagt de subsidie:
  20 euro per halve dag (of 40 euro per dag) per groepsopvang.
Het maximale subsidiebedrag per dag bedraagt 40 euro.

Regelgeving


De wetgeving voor het verlenen van subsidies voor zorgboerderij-activiteiten kan onder andere geconsulteerd worden in de geconsolideerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 en de geconsolideerde versie van het Ministerieel Besluit van 20 december 2013.

Links


LV - Zorgboerderijen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest