JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING VOOR AAN TE GEVEN VOERTUIGEN
Inhoud


Voor bepaalde voertuigen die zijn ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u een aangifte doen voor het gebruik op de openbare weg. Vanaf het moment van de aangifte bent u belastbaar en moet u de verkeersbelasting betalen.  Sinds 1 april 2016 is de kilometerheffing van toepassing voor voertuigen met een MTT van minder dan 12 ton die goederen vervoeren. Voor die voertuigen moet er geen verkeersbelasting meer betaald worden en moet ook geen aangifte meer gebeuren. Voertuigen met een MTT van 12 ton en meer blijven naast de kilometerheffing verkeersbelasting betalen.

Voorwaarden


Als u een voertuig hebt ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u voor het gebruik op de openbare weg aangifte doen voor volgende voertuigen:
 • vrachtauto's + trekker en tractoren vanaf 12 ton
 • autobussen en autocars
 • aanhangwagens (< 751kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven, maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen
 • kampeeraanhangwagens en bootaanhangwagens onder de 751 kg
 • voertuigen die wegens hun speciale inschrijving (handelaarsplaat of B-nummerplaat) uit de eerste categorie moeten worden uitgesloten.

Procedure


Wie betaalt?

Het is de persoon die het voertuig bestendig gebruikt of exploiteert, doordat hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, of er door huur of een andere overeenkomst bestendig of gewoonlijk over beschikt die de verkeersbelasting moet betalen. Doorgaans is de gebruiker of exploitant van een voertuig ook de eigenaar ervan.

Hoe aangifte doen?

U kunt op verschillende manieren de aangifte doen. Het kan online, aan het loket of met de post.

Aanslagbiljet

De aanslagbiljetten voor de verkeersbelasting voor de aan te geven voertuigen worden in elk jaar in oktober verzonden. Dit jaar is het bedrag van de te betalen belasting opgesplitst tussen twee periodes, namelijk de periode tot 31/3 en de periode vanaf 1/4.
Deze opsplitsing heeft te maken met de invoering van de kilometerheffing op 1 april dit jaar. Vanaf 1 april zijn de tarieven namelijk aangepast. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de belasting wordt bepaald door:
 • gewicht MTM en de assen
  • bij vrachtwagens en samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
 • PK
  •  bij autobussen en autocars
 • PK of MTM
  • handelaarsplaten (Z-platen).
De leeftijd van het voertuig is niet van belang voor het berekenen van de verkeersbelasting. Het bedrag van de belasting kan soms een vast bedrag zijn, zoals bij bepaalde soorten aanhangwagens.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
DIV - FOD Mobiliteit en Vervoer
Vlabel - loket Antwerpen
Vlabel - loket Hasselt
Vlabel - loket Leuven

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest