JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING VOOR AAN TE GEVEN VOERTUIGEN
Inhoud


Voor bepaalde voertuigen die zijn ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u zelf nog een aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst, vóór u ermee op de openbare weg mag rijden.

Voorwaarden


Voor volgende voertuigen bent u verplicht om zelf aangifte te doen:
 • vrachtauto's + trekker en tractoren vanaf 12 ton (deze voertuigen moeten ook de kilometerheffing betalen)
 • autobussen en autocars
 • aanhangwagens (< 751kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven, maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen
 • kampeeraanhangwagens (caravan) en bootaanhangwagens onder de 751 kg
 • voertuigen die wegens hun speciale inschrijving (handelaarsplaat (Z-plaat) of B-nummerplaat) uit de eerste categorie moeten worden uitgesloten.

Procedure


U schrijft uw aan te geven voertuig eerst in bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Vervolgens doet u aangifte via 'Mijn dossier' op de website van de Vlaamse belastingdienst. Hiervoor moet u aanmelden met uw token of eID. Of u vult het formulier aangifte voor de verkeersbelasting in en bezorgt u het aan de Vlaamse Belastingdienst:
 • via het digitaal loket (document opladen)
 • of via post of fax aan Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan op het formulier)
Als u het voertuig onmiddellijk wilt gebruiken, gaat u best langs bij één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst om aangifte te doen. Neem uw technische fiche, het formulier en uw eID. Aangifte via het digitaal loket is pas zichtbaar voor de controleurs de dag na de aangifte. De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten verkeersbelasting jaarlijks in oktober. Ook een wijziging of schrapping van uw nummerplaat of stopzetting van het gebruik van het voertuig, moet uw aan de Vlaamse belastingdienst melden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de verkeersbelasting wordt bepaald door:
 • gewicht MTM en de assen: bij vrachtwagens en samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
 • PK: bij autobussen en autocars
 • PK of MTM voor handelaarsplaten (Z-platen).
De leeftijd van het voertuig is niet van belang voor het berekenen van de verkeersbelasting. Bij bepaalde soorten aanhangwagens is de verkeersbelasting een vast bedrag.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
DIV - FOD Mobiliteit en Vervoer

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest