ECOLOGIEPREMIE PLUS VOOR ONDERNEMINGEN
Inhoud


Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen. Onder bepaalde voorwaarden neemt de Vlaamse overheid een gedeelte van de extra investeringskosten die zo'n investering met zich brengt, voor haar rekening. De Ecologiepremie Plus (EP-Plus) is er voor milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Kmo’s en grote ondernemingen die daarentegen grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op strategische ecologiesteun (STRES).

Voorwaarden


De precieze voorwaarden waaraan uw onderneming en uw investering moeten voldoen, vindt u op de website en in de brochure van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De belangrijkste zijn de volgende:
 • uw onderneming
  • moet een activiteit uitvoeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat (NACE-codes)
 • uw investering
  • moet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst
  • moet gebeuren in het Vlaamse Gewest
  • mag pas starten nadat u uw aanvraag hebt ingediend (begindatum = datum eerste factuur)
  • moet starten binnen 6 maanden na de toekenning van de premie
  • moet eindigen binnen 3 jaar na de toekenning (einddatum = datum van de laatste factuur).
U mag een aanvraag indienen voor meerdere technologieën tegelijk. U mag ook investeringen in meerdere exploitatiezetels in één aanvraag groeperen.

Procedure


Een aanvraag voor de Ecologiepremie Plus kunt u alleen elektronisch indienen (klik op de groene balk). Registreer u. Na die eenmalige registratie kunt uw aanvraag starten door op de knop te drukken. Hou uw federaal token of uw elektronische identiteitskaart met kaartlezer klaar. Na de toekenning van de premie moet u de uitbetaling online aanvragen. De premie wordt in drie schijven uitbetaald.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door
 • het type van de investering (milieu, energie)
 • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie)
 • de grootte van uw onderneming
 • en de subsidiebonus.
Voor de berekening van de precieze bedragen kunt u de subsidietabellen op de website raadplegen. U kunt een bonus op de ecologiepremie krijgen als uw onderneming op de indiendatum van uw aanvraag beschikt over een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Voor de berekening van de precieze bedragen kunt u de subsidiebonustabel op de website raadplegen.

Links


Ecologiepremie Plus (EP-Plus)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)
Strategische ecologiesteun voor ondernemingen