HUIS-AAN-HUISINZAMELING VAN RESTAFVAL
Inhoud


Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke