PREMIE VOOR DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN IN HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS
Inhoud


Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarden


U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt. U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde. Aangezien u voor het onderdeel  Aanvullende Algemene Vorming geen inschrijvingsgeld betaalt, kunt u voor dat onderdeel van de opleiding geen premie krijgen.

Procedure


U kunt de premie aanvragen tot één jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat. U vraagt de premie aan met het 'aanvraagformulier' bij de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Vanaf schooljaar 2015 - 2016
  • Per diplomagerichte opleiding of HBO5-opleiding per schooljaar krijgt u maximaal 600 euro
U krijgt alleen een terugbetaling voor die vakken waarvoor u geslaagd bent. 

Regelgeving


De regelgeving in verband met de premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs vindt u bij Onderwijs Vlaanderen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs