EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN VIA HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS (VROEGER TWEEDEKANSONDERWIJS)
Inhoud


Hebt u vroeger uw diploma secundair onderwijs (SO) niet behaald, dan kunt u dat in Vlaanderen of Brussel nog behalen via het volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs). Een diploma secundair onderwijs dat u behaalt via het volwassenenonderwijs is gelijkwaardig aan het diploma secundair onderwijs dat leerlingen op school behalen. Er zijn twee mogelijkheden: Hebt u al een diploma SO en volgt u nog een diplomagerichte opleiding, dan krijgt u een nieuw diploma SO. Een overzicht van alle opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en waar ze te volgen vindt u via de databank Onderwijsaanbod.

Voorwaarden


  • Voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming moet u minstens 18 jaar oud zijn. Voor een opleiding die in september of later start, mag u zich ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.
  • Voor een andere opleiding in het secundair volwassenenonderwijs, moet u
    • minstens 16 jaar oud zijn
    • minstens 15 jaar oud zijn als u minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde.
Als u meerderjarig bent en u wilt inschrijven in het volwassenenonderwijs, moet u bij de inschrijving een bewijs kunnen voorleggen van de Belgische nationaliteit of van een wettig verblijf in België. Dat geldt in alle centra voor volwassenenonderwijs.

Procedure


Kies een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) dat het studiegebied 'algemene vorming' en/of de diplomagerichte opleiding aanbiedt. U hoeft beide soorten opleidingen niet in hetzelfde centrum te volgen. CVO's bepalen zelf hoe u zich moet inschrijven, tot wanneer u kunt inschrijven en wat u moet meebrengen. Concrete informatie vindt u op de website van het CVO waar u wilt studeren. Het volwassenenonderwijs werkt modulair. U kunt per module inschrijven en behaalt telkens een deelcertificaat. Als u alle certificaten van een opleiding hebt behaald krijgt u een diploma. U bepaalt zo ook zelf de duur en het tempo van uw opleiding. Voor elke module waarin u slaagt, krijgt u een deelcertificaat. Hebt u alle deelcertificaten van alle modules van een opleiding behaald, ontvangt u een certificaat voor die opleiding. Als u kiest voor een opleiding die niet gecombineerd moet worden met een beroepsgerichte opleiding (bv. humane wetenschappen), dan verwerft u op het einde van de opleiding het diploma secundair onderwijs. 
Kiest u voor een diplomagerichte (beroeps)opleiding in combinatie met de opleiding 'aanvullende algemene vorming', dan verwerft u na elke deelopleiding een certificaat. Als u alle certificaten behaald hebt, krijgt u een diploma secundair onderwijs.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor de opleiding algemene vorming betaalt u geen inschrijvingsgeld. Voor de diplomagerichte opleiding betaalt u wel inschrijvingsgeld. In een aantal gevallen kunt u het inschrijvingsgeld via een premie terugkrijgen. Het centrum mag ook kosten aanrekenen voor het cursusmateriaal.

Regelgeving


Artikel 42 van het 'Decreet van 15/07/2007' geeft de voorwaarden waaraan opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten voldoen om tot een diploma secundair onderwijs te leiden.

Links


Diploma secundair onderwijs behalen via de centra voor volwassenenonderwijs CVO

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs