INTERNATIONAAL RIJBEWIJS
Inhoud


Wanneer u naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, hebt u een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de gemeente van uw woonplaats.

Voorwaarden


In België mag u alleen met een internationaal rijbewijs rijden als u niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet u dus op verzoek altijd uw Belgisch rijbewijs tonen.

Procedure


  • U kunt het internationaal rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.
  • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
  • Als uw internationaal rijbewijs afloopt, als u het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet u een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij geeft u
    • uw verlopen internationaal rijbewijs af
    • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie .

Wat Meebrengen


  • Identiteitskaart.
  • Recente pasfoto.
  • Geldig Belgisch rijbewijs.
 

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België

Verwante producten


Voorlopig rijbewijs
Europees rijbewijs