INLEVEREN KERSTBOOM
Inhoud


Na de feestperiode kan u uw kerstboom deponeren in het containerpark.

Voorwaarden


U biedt de kerstboom aan zonder versiering en zonder pot.

Procedure


U kan uw kerstboom deponeren in het containerpark.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke