PROJECTOPROEP VOOR PIMP JE SPEELPLAATS 3.0
Inhoud


Hoe de kinderen de speeltijd beleven, bepaalt mee hoe ze zich op school voelen. Speelplaatsen zijn vaak grijs, dor en saai. Met 'Pimp je speelplaats 3.0' kunnen scholen of schoolwerkgroepen steun aanvragen om de speelplaats groener en avontuurlijker te maken. De school maakt kans op steun tot 4.000 euro en begeleiding van een coach. De laureaatscholen kunnen ook deelnemen aan netwerkmomenten met andere scholen uit de regio om inspiratie op te doen.

Voorwaarden


 • De projectaanvraag moest uiterlijk op 13 februari 2017 online ingediend worden.
 • Scholen die bij de vorige projectoproep steun kregen, komen dit jaar niet in aanmerking.
 • De jury selecteert de laureaten op basis van volgende criteria.
  • Noodzaak: de startsituatie en de schoolcontext.
  • Visie: brede teamgedragen visie rond buiten spelen en de speelplaats.
  • Integratie van de visie in het pedagogisch project en het schoolwerkplan.
  • Speelwaarde: aandacht voor spelen (in de meest brede zin van het woord) en samen leven op de speelplaats.
  • Inrichting op maat (gedifferentieerde inrichting): structuur, rustplekken…
  • Natuurwaarde: contact met de natuur.
  • Actieve betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolpersoneel, buurt, enz...
  • Aandacht voor duurzaam beheer en onderhoud.
  • Educatieve waarde: benutten van de buitenruimte voor verscheidene competenties en leerdoelen.
  • De jury heeft speciale aandacht voor 'inclusie voor kinderen/jongeren met een beperking' en 'openstelling en positieve effecten voor de buurt'.
 • De subsidie kan gebruikt worden voor:
  • inheems plantgoed & houten bindpalen
  • FSC-gelabeld of PEFC-gelabeld hout voor bijvoorbeeld spelaanleidingen
  • materiaal voor waterdoorlatende verharding
  • drainage: om het terrein speelbaar te maken ook in de wintermaanden (maar enkel als alle andere middelen zijn uitgeput).
  • Het budget moet eerst gebruikt worden voor plantgoed, hout voor spelmateriaal en pas in laatste instantie voor grondwerken.
 • Komen niet in aanmerking: werkuren, didactisch materiaal, spelmateriaal (ballen, emmers etc.) en werkmateriaal (schoppen, kruiwagens etc.).
Meer informatie vindt u op Pimpjespeelplaats.be.

Procedure


 • Zorg ervoor dat de inrichtende macht van de school (bv. de gemeente) akkoord gaat met de (her)inrichting van de speelplaats.
 • Gebruik het projectformulier als werkdocument.
 • Werk een speelplaatsvisie uit.
 • Richt een speelplaatswerkgroep op met (groot)ouders, leerlingen, buitenschoolse opvang en andere creatieve dromers.
 • Vertaal de visie in een plan van aanpak.
 • Het online aanvraagformulier moest uiterlijk 13 februari 2017 verzonden zijn.
 • Een jury kiest de laureaten. Eind maart 2017 worden de laureaten bekendgemaakt.
 • De laureaatscholen krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos een subsidie van 4.000 euro. Dat geld moet volgens een bepaalde verhouding gebruikt worden voor plantgoed, plantmateriaal en andere natuurlijke materialen.
 • Vanaf april 2017 zal een coach de school van de laureaten bezoeken. Nadien worden de laureaatscholen verwacht op 3 netwerkdagen in de regio.
 • Het project moet afgerond zijn vóór 30 december 2018.

Bedrag


Elke laureaat krijgt financiële ondersteuning van maximaal 4.000 euro en begeleiding door een coach. Die coach helpt bij het maken van een inrichtings-, beplantings- en beheersplan.

Links


Pimp je speelplaats 3.0

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest