PERMANENTE BEWEGWIJZERING VAN EEN ONDERNEMING
Inhoud


Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden


De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Procedure


U dient uw aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij de gemeente. Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Bedrag


De kosten voor plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering op gewestwegen worden gedragen door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid
Federale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest