PREMIE VOOR NIEUWE ELEKTRISCHE WAGEN OF WAGEN OP WATERSTOF
Inhoud


U kunt een premie krijgen voor een nieuwe volledig elektrische wagen of een nieuwe wagen op waterstof. De premie geldt voor alle zero-emissie-wagens en bedraagt in 2017 maximaal 4.000 euro. Het maximumbedrag van de premie zal tot 2019 elk jaar verminderen. De Vlaamse Regering keurde op 13 januari 2017 definitief een wijziging van het Energiebesluit goed. Die bevat onder meer een aanpassing van de aanvraagprocedure voor deze premie. Sinds 16 januari 2017 kan de premie aangevraagd worden in één stap (in plaats van in twee stappen in 2016). Er zijn aparte procedures voor wie in 2016 de premie-aanvraag te laat heeft ingediend en daardoor geen premie kreeg.

Voorwaarden


 • De zero-emissiepremie is er alleen voor natuurlijke personen. Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie.
  De premie geldt dus niet voor leasingwagens of bedrijfswagens.
  Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF, vzw). Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
 • Het moet gaan om een nieuwe wagen die besteld is vanaf 2016.
 • De premie is er alleen voor
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische wagens of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
  Op energiesparen.be vindt u een overzicht van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen.
 • Deze voertuigen komen niet in aanmerking: 'quadricycles' (zoals de Renault Twizy), hybride wagens, plug-in hybrides, wagens op CNG (samengeperst aardgas). Ook tweewielers komen niet in aanmerking.
 • De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat (vanaf 2017) uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
 • U moet de wagen minstens 3 jaar behouden.

Procedure


Besteld in 2016

De Vlaamse Regering heeft begin 2017 de voorwaarden versoepeld voor wie een zero-emissie-voertuig bestelde in 2016 maar de premie-aanvraag te laat, onvolledig of niet indiende bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Er zijn verschillende procedures om de premie-aanvraag alsnog in te dienen of te vervolledigen.

Besteld in 2017

Sinds 16 januari 2017 geldt onderstaande aanvraagprocedure voor een wagen die besteld is in 2017. Zodra u uw wagen in gebruik hebt genomen, kunt u de premie aanvragen.
 • U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden op energiesparen.be.
  U moet daarbij elk bewijsstuk digitaal toevoegen in één pdf-bestand.
  Dus:
  • 1 pdf van de bestelbon
  • 1 pdf van alle facturen samen
  • 1 pdf van het inschrijvingsbewijs.
 • Een volledig en correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en snellere uitbetaling van de premie. Vermijd de veelgemaakte fouten bij de premie-aanvraag
 • Na de online aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is.
 • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) onderzoekt vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.

Bedrag


De premiehoogte is afhankelijk van de
 • datum van de online aanmelding na ingebruikname van het voertuig
 • en de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van de auto. U vindt de cataloguswaarde in de lijst van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen. Soms wordt de batterij niet verkocht maar geleased of verhuurd. In de lijst wordt er dan onderscheid gemaakt tussen cataloguswaarde met batterijaankoop of cataloguswaarde met batterijhuur (36 maanden).
  Er zijn 4 categorieën.
  Cataloguswaarde 2016 Aanmelding
  in 2017
  Aanmelding
  in 2018
  Aanmelding
  in 2019
  2020
  minder dan 31.000 euro 5.000 euro premie 4.000 euro premie 3.000 euro premie 2.000 euro premie -
  van 31.000 euro tot 40.999,99 euro 4.500 euro premie 3.500 euro premie 2.500 euro premie 1.500 euro premie -
  van 41.000 euro tot 60.999,99 euro 3.000 euro premie 2.500 euro premie 2.000 euro premie 1.500 euro premie -
  vanaf 61.000 euro 2.500 euro premie 2.000 euro premie 1.500 euro premie 1.000 euro premie -
   
Voor een wagen die besteld is in 2016 én waarvan de bestelling online aangemeld is (stap 1) uiterlijk op 31-12-2016, gelden de premiebedragen van 2016, ook al is de ingebruikname pas in 2017.
Voor een wagen die besteld is in 2016 maar waarvan de bestelling pas vanaf 1-1-2017 online aangemeld wordt, gelden de premiebedragen van 2017.
Besteld
in
Ingeschreven bij DIV
in
Online aangemeld
in
Premiebedrag
2017 2017 2017 maximaal 4.000 euro
(premiebedragen 2017)
2017 2017 2018 maximaal 3.000 euro
(premiebedragen 2018)
2017 2018 2018 maximaal 3.000 euro
(premiebedragen 2018)
2017 2018 2019 maximaal 2.000 euro
(premiebedragen 2019)
  Wordt uw wagen in de laatste 3 maanden van het jaar ingeschreven bij DIV? Dan hebt u er alle belang bij om de aanmelding te doen uiterlijk op 31 december van dat jaar. Zo komt u nog in aanmerking voor de premie van dat jaar. Als de aanmelding vanaf 1 januari gebeurt, dan geldt het lagere premiebedrag van het volgende jaar. Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als het maximumbudget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen.

  Links


  -

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Vlaamse overheid

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest