FEDERALE UITKERING VOOR TIJDSKREDIET
Inhoud


Als u in de privésector werkt, hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken. Dat kan door gebruik te maken van uw recht op:
  • tijdskrediet
  • of een van de ‘thematische’ verloven.
Tijdens de periode dat u tijdskrediet neemt, kunt u, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die uitkering kan bovendien aangevuld worden met een aanmoedigingspremie: dat is een extra premie van de Vlaamse overheid boven op de uitkering van de federale RVA.   Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, telt de periode dat u niet of minder werkt in sommige gevallen toch gewoon mee voor de berekening van uw pensioen. Neem voor meer informatie contact op met de Pensioenlijn. Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, krijgt u nog steeds kinderbijslag. U hebt ook nog altijd recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. De RVA blijft bovendien uw onderbrekingsbetaling betalen als u ziek en daardoor eventueel arbeidsongeschikt bent. De onderbrekingsuitkeringen zijn belastbaar. Om te vermijden dat u achteraf te veel belastingen moet betalen, wordt onmiddellijk bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voorwaarden


De RVA beslist
  • of u recht hebt op tijdskrediet
  • of u tijdens uw tijdskrediet recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

Procedure


Als u tijdskrediet aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt. Als de RVA u een uitkering toekent, stuurt de dienst u het document C62 op. Op die beslissingsbrief vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Via de website kunt u nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. Klik onder 'Privésector tijdskrediet' op 'Algemeen stelsel' (of op 'Stelsel landingsbanen' als u in het eindeloopbaanstelsel gaat).

Links


Federale uitkering voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematisch verlof (website RVA)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Geografische Toepassingsgebieden