VERPLICHTE ENERGIEAUDIT VOOR GROTE ONDERNEMINGEN
Inhoud


Grote ondernemingen moeten verplicht om de vier jaar een ‘energieaudit voor grote ondernemingen' laten opmaken en de resultaten invoeren via een webapplicatie.

Voorwaarden


De energieaudit voor grote ondernemingen is verplicht voor alle meldings- of vergunningsplichtige vestigingen
  • waar meer dan 250 personen werkzaam zijn
    of
  • met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.
Op energiesparen.be staat een toelichting (pdf) over op wie de verplichting van toepassing is.

Vrijstellingen

  • Vestigingen die een geldig 'EPC Publieke Gebouwen' hebben, zijn vrijgesteld van de auditplicht.
  • Vestigingen waarvoor een conform verklaard energieplan verplicht is (volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1), moeten de webapplicatie invullen op basis van hun energieplan.
  • Vestigingen die een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN16001 of ISO 50001, moeten de webapplicatie invullen op basis van de resultaten uit hun energiezorgsysteem.
  • Vestigingen die zijn toegetreden tot een van de energiebeleidsovereenkomsten, zijn vrijgesteld van de verplichte invulling van de webapplicatie.

Procedure


Wanneer?

De resultaten van de energieaudit moesten uiterlijk op 1 december 2015 ingegeven zijn in de webapplicatie. Wie te laat is, wordt aangeraden om het zo spoedig mogelijk te doen. Ook na het verstrijken van de deadline blijft de auditverplichting immers van kracht. Nadien moet de energieaudit voor grote ondernemingen om de vier jaar geactualiseerd worden.

Hoe?

Er is een webapplicatie 'Energieaudit Grote Ondernemingen' ontwikkeld om de resultaten van de energieaudit (of op basis van energieplan of energiezorgsysteem) in te voeren. Om de applicatie te kunnen gebruiken moet men zich eerst registreren. Op energiesparen.be vindt u  gebruikershandleidingen (voor de registratieprocedure en de webapplicatie) en een toelichting bij de energiebalans en de maatregelenlijst.

Door wie?

De energieaudit kan zowel door een interne energiedeskundige van de vestiging als door een externe energiedeskundige uitgevoerd worden. Er zijn geen erkennings- of opleidingsvereisten voor de energiedeskundigen bepaald. Het Vlaams Energieagentschap controleert de kwaliteit van de energieaudits en de energiedeskundigen via de supervisie op de webapplicatie. Ook de aanvraag tot registratie als energiedeskundige loopt via de webapplicatie. Op de EMIS-website staat een lijst van organisaties met energiedeskundigen die een energieaudit kunnen uitvoeren. De lijst kan worden aangevuld. Bedrijven, consultants... die ook vermeld willen worden op deze lijst (EMIS-adresboek) kunnen zich bij VITO aanmelden.

Maatregelen

Maatregelen die voortvloeien uit de energieaudit zijn niet verplicht uit te voeren.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening (VLAREM-trein 2013), art. 93.

Links


VEA - Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
VEA - Energieaudit - Filmpje over Energieaudit voor grote ondernemingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest