ERVARINGSFONDS VOOR WERKGEVERS
Inhoud


Als u als werkgever initiatieven neemt om de werkomstandigheden van uw oudere werknemers te verbeteren zodat zij langer aan de slag kunnen blijven, dan kon u daarvoor tot eind 2015 financiële steun van het Ervaringsfonds krijgen.  Sinds 31 december 2015 is de ervaringsfondsmaatregel stopgezet. Voor initiatieven rond human resources, werkbaarheid of diversiteit kunt u terecht bij de kmo-portefeuille. Via de kmo-portefeuille kunt u subsidies krijgen voor opleiding, advies of strategisch advies personeelsmanagement, die kunnen ingekocht worden bij erkende dienstverleners.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Ervaringsfonds (website WSE)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest