ERVARINGSFONDS VOOR WERKGEVERS
Inhoud


Als u als werkgever initiatieven neemt om de werkomstandigheden van uw oudere werknemers te verbeteren zodat zij langer aan de slag kunnen blijven, dan kon u daarvoor tot eind 2015 financiële steun van het Ervaringsfonds krijgen.  Sinds 31 december 2015 is de ervaringsfondsmaatregel stopgezet. Voor initiatieven rond human resources, werkbaarheid of diversiteit kunt u terecht bij de kmo-portefeuille. Via de kmo-portefeuille kunt u subsidies krijgen voor opleiding, advies of strategisch advies personeelsmanagement, die kunnen ingekocht worden bij erkende dienstverleners.   Voor meer informatie kunt u terecht bij het Team Ervaringsfonds.

Links


Ervaringsfonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest