ONTLENEN VAN MATERIAAL VOOR JEUGDACTIVITEITEN EN JEUGDWERK
Inhoud


Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kan u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Voorwaarden


De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kan u tergvinden in het uitleenreglement.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke