GRATIS IE-SCAN
Inhoud


Met de IE-scan van het Agentschap Innoveren en Ondernemen komt u te weten waar uw onderneming staat op het gebied van het beheer van intellectuele eigendom en hoe u dat beheer kunt optimaliseren. U krijgt er een antwoord op vragen als:
  • Hoe moet u een merk beschermen?
  • Kunnen auteursrechten een invloed hebben op uw bedrijfsactiviteiten?
  • Welke mogelijkheden biedt geheimhouding?
  • Hoe kunt u uw intellectuele eigendom veilig stellen bij samenwerking met anderen?
  • Bestaan er subsidiemogelijkheden of fiscale maatregelen voor intellectuele eigendom?

Voorwaarden


Vlaamse kmo's en vzw's komen in aanmerking voor een gratis IE-scan.

Procedure


Neem contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen in uw provincie om een afspraak te maken.
  • In een eerste fase zal een accountmanager van het Agentschap Innoveren en Ondernemen in een gesprek samen met u nagaan waar u staat op het gebied van het beheer van uw intellectuele eigendom en in hoeverre u optimaal gebruik maakt van intellectuele eigendomsrechten.
  • De IE-scan laat zien op welke punten uw onderneming stappen kan nemen op het vlak van bescherming van de intellectuele eigendom en het beheer ervan.
  • Op basis van de resultaten van de IE-scan beslist u in overleg met het Agentschap Innoveren en Ondernemen of extern deskundig advies aangewezen is. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan u wijzen op subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld via de kmo-portefeuille.

Bedrag


De IE-scan en het daarbij horende eerstelijnsadvies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen over intellectueel eigendom zijn gratis.

Links


Waar staat uw bedrijf op het gebied van intellectuele eigendom?

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest