GRATIS IE-SCAN
Inhoud


Met de IE-scan van het Agentschap Innoveren en Ondernemen komt u te weten waar uw onderneming staat op het gebied van het beheer van intellectuele eigendom en hoe u dat beheer kunt optimaliseren. U krijgt er een antwoord op vragen als:
  • Hoe moet u een merk beschermen?
  • Kunnen auteursrechten een invloed hebben op uw bedrijfsactiviteiten?
  • Welke mogelijkheden biedt geheimhouding?
  • Hoe kunt u uw intellectuele eigendom veilig stellen bij samenwerking met anderen?
  • Bestaan er subsidiemogelijkheden of fiscale maatregelen voor intellectuele eigendom?

Voorwaarden


Vlaamse kmo's en vzw's komen in aanmerking voor een gratis IE-scan.

Procedure


Neem contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen in uw provincie om een afspraak te maken.
  • In een eerste fase zal een accountmanager van het Agentschap Innoveren en Ondernemen in een gesprek samen met u nagaan waar u staat op het gebied van het beheer van uw intellectuele eigendom en in hoeverre u optimaal gebruik maakt van intellectuele eigendomsrechten.
  • De IE-scan laat zien op welke punten uw onderneming stappen kan nemen op het vlak van bescherming van de intellectuele eigendom en het beheer ervan.
  • Op basis van de resultaten van de IE-scan beslist u in overleg met het Agentschap Innoveren en Ondernemen of extern deskundig advies aangewezen is. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan u wijzen op subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld via de kmo-portefeuille.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De IE-scan en het daarbij horende eerstelijnsadvies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen over intellectueel eigendom zijn gratis.

Links


IE-scan

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest