MAALTIJDBEDELING AAN HUIS
Inhoud


Kan u (tijdelijk) niet meer zelf voor uw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere redenen, dan kan u een beroep doen op maaltijdbedeling aan huis.

Voorwaarden


  • U woont in de gemeente

Procedure


U krijgt de maaltijden aan huis geleverd na een sociaal onderzoek ter plaatse.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke