DE LIJN - GRATIS ABONNEMENT VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP


Inhoud


Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het abonnement voor personen met een handicap is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Walloniƫ).

Voorwaarden


Om een gratis jaarabonnement voor De Lijn te krijgen, moet u voldoen aan twee voorwaarden.
  • U moet in het Vlaams Gewest wonen.
  • U hebt een handicap:
    • u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
    • of u ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
    • of u bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).


Procedure


U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met

Bedrag


Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap.

Links


De Lijn - Toegankelijkheid
De Lijn - Personen met een handicap

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kaart voor kosteloze begeleider van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer


(laatst gewijzigd:10/05/2016)