2013 - 21 januari - Loting van de voorbereidende lijst der gezworenen
(laatst gewijzigd:17/02/2014)