ZUIDSTRAAT





ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.



Korte noord-zuidverbinding tussen de Gistelsteenweg en de Zerkegemstraat, ontstaan bij de verkaveling van de Zevecotewijk.

(laatst gewijzigd:5/08/2011)